Arcus Bouwconsult

Missie: Door bijdragen leveren aan een leefbare en duurzame samenleving

Visie: Door een integrale benadering van de huisvestingsvraagstukken vanuit een sociaal ,duurzaam en economisch perspectief. Door te anticiperen op maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Denk aan vergrijzing, individualisering en andere demografische ontwikkelingen. Denk aan de financieringsperikelen van projecten.

Kernwaarden: Resultaat gericht, Integer, Complementair, Authentiek, Enthousiast, Maatschappelijk bewogen en Duurzaam betrokken

Taakopvatting: Door in te zetten op de kwaliteit van de huisvesting en leefomgeving.

Werkwijze

Per opdracht/vraagstelling  kijkt Arcus Bouwconsult  naar de kansen, bedreigingen, mogelijkheden en risico’s. Arcus Bouwconsult gelooft niet in standaard oplossingen. Vanuit een integrale benadering wordt de vraagstelling geanalyseerd, zijwegen en  “out of the box” denken worden niet geschuwd. Ligt de vraag eenmaal eenduidig op tafel, dan wordt er gewerkt naar een passend advies. Arcus Bouwconsult speelt veelal een centrale rol tussen opdrachtgever en externe partijen. Het belang van de opdrachtgever staat centraal, Arcus Bouwconsult staat voor het leveren van toegevoegde waarde, het inbrengen van kennis en kunde en het ontzorgen van de opdrachtgever.

Met opdrachtgever stellen we de ambities vast en zorgen ervoor dat deze bewaakt worden.

Project uitgelicht

Hotel Beaumont

Laatste nieuws

Arcus Bouwconsult  |  Zandoever 13  |  5658 AA Eindhoven  |  T: 040 - 293 82 31  |  E: contact@arcusbouw.nl