Arcus Bouwconsult geeft antwoord op uw huisvesting zaken. U vindt in ons een onafhankelijke partner bij het wijzigen van uw (bedrijf)huisvesting en vastgoed zaken. Wij hebben kennis en ervaring op het gebied van (project) ontwikkeling, planning, coördinatie , organisatie, financiën en de begeleiding van eenvoudige en complexe bouw trajecten. Zo wordt uw project binnen uw budget, conform uw wensen en op tijd gerealiseerd. Kortom u kunt rekenen op een betrouwbare partner en een op uw bedrijf en persoon gerichte benadering.

Arcus Bouwconsult: de kortste weg van plan naar werkelijkheid

Arcus Bouwconsult is uw rechterhand, adviseur, gedelegeerd bouwheer, belangenbehartiger en ontwikkelaar. Met advies, onderhandeling, prijsbewaking en kwaliteitscontrole ondersteunt Arcus Bouwconsult de opdrachtgever zowel voor, tijdens als na de realisatie van zijn/haar bouwproject.
Arcus Bouwconsult onderscheidt in elk project de volgende fasen:
Initiatief: inventariseren huisvestingsvraagstukken, bepalen go or no go.
Onderzoek: programma van eisen, bepalen financiële haalbaarheid, opzetten projectorganisatie.
Concretisering/ voorbereiding: toetsen ontwerp, opstellen van de contracten en de te leveren garanties.
Uitvoering: controle van de kosten, bewaking kwaliteit en vasthouden aan de planning.
Nazorg: afhandeling van klachten, evaluatie van het project zwel procesmatig als financieel. 

Project uitgelicht

Rijserf te Rijsbergen

Laatste nieuws

Arcus Bouwconsult  |  Zandoever 13  |  5658 AA Eindhoven  |  T: 040 - 293 82 31  |  E: contact@arcusbouw.nl